Menighedsråd

Niels Larsen
Formand, medlem af personaleudvalget


40418378

nl.menighedsraad@gmail.com

Henriette Lanter-Mortensen
næstformand, medlem af aktivitets/redaktionsudvalget og valgudvalget


tavlager@gmail.com

Jørn Larsen
intern kasserer, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og valgudvalget


51774022

jl.nvfp@gmail.com

Frede Hansen
medlem af kirke-/kirkegårdsudvalget og præstegårdsudvalget


29790940

fredehansen4840@gmail.com

Dorte Hedegaard
Sognepræst, Aktivitetsudvalg, Redaktionsudvalg

Nørre Vedby kirkevej
4840 Nørre Alslev

21 32 22 58

dhe@km.dk

Eva Heyn
Sognepræst kbf., aktivitetsudvalg, redaktionsudvalg

Egensevej 3
4840 Nørre Alslev

29 47 59 12

ebhe@km.dk

Eva Heyn er kirkebogsførende præst. Træffes efter aftale på kontoret. Fredag fast fridag.

Jens Frederiksen
medlem af valgudvalg, personaleudvalg og præstegårdsudvalg


22899973

bjfvaalse@privat.dk

Inge Rosendahl Hansen
medl. af kirke- og kirkegårdsudv. og aktivitetsudv.


21244909

ingerosendahl@hansen.mail.dk

Pia Petersen
medlem af personaleudvalget og aktivitetsudvalget


2063 1546

piabenny@mail.dk


Kontakt os

  • Nordvestfalster Pastorat
  • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

 

Sociale links