NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

AKTUELT FRA PRÆSTERNE

PRÆSTEPRAKTIK AFLYST

Ingen gæstepraktikanter fra det teologiske fakultet i år, det er sognepræsterne der prædiker i henholdsvis Brarup 9.30 og Kippinge 11.00 søndag d. 27/9.

Mvh

Eva

 

RESULTAT AF VALGFORSAMLINGEN

På valgforsamlingen den 15-09-2020 blev der valgt følgende 7 personer til menighedsrådet i Nordvestfalster sogn:

Niels Frede Bonde Larsen
Jørn Preben Larsen
Frede Hansen
Henriette Lanter-Mortensen
Lisbet Beske Brandt Keis
Jette Martinsen
Ida Leth Jørgensen

Følgende stedfortrædere er valgt i nævnte rækkefølge:

Jens Christian Frederiksen
Pia Susanne Petersen
Inge Rosendahl Hansen
Per Andersen
Bettina Lang Lundgaard
Pia Hjørdis Larsen
Kirsten Krog
Anette Rasmussen

 

Det komplette beslutningsprotokol kan læses her

Valgbestyrelsen orienterer hermed om muligheden for at udløse et afstemningsvalg.

Tirsdag den 13. oktober: Frist for indlevering af kandidatlister med stillere

Tirsdag den 17. november: Evt. afstemningsvalg mellem to eller flere lister

Lister med mindst 7 stillere kan afleveres til formand Niels Larsen og kasserer Jørn Larsen senest den 13. oktober.

Kandidatlister kan hentes her https://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/ 

Menighedsrådet starter dens funktionsperiode på 4 år den 1. søndag i advent 29. november.

På vegne af valgudvalget

Niels Larsen

 

 

REFERAT FRA SIDSTE MENIGHEDSRÅDSMØDE

Referat fra menighedsrådsmøde den 16. september 2020

En bemærkning til punkt 126: Kontaktoplysninger på graverne, bl.a. tlf.numre, har man altid kunne finde på denne hjemmeside under "Kontakt" - "Gravere"

 

HVOR MANGE MÅ VI VÆRE I KIRKEN?

Vi følger sundhedsstyrelsens og kirkeministeriets vejledninger som gælder indtil videre til 31. oktober 2020.

 • Når man kommer ind i våbenhuset, bedes man om at bruge håndsprit til hænderne. Graveren vil evt. stå med en flaske og tilbyde dig en portion.
 • Adgang til kirkerne er begrænset til maks 1 menneske per 4 m2, sådan at der kan holdes 2 meters afstand til andre deltagere når der synges.
 • Hvis dette maksimale antal overstiges, vil præsten annoncere, at der ikke må synges med på salmerne. I dette tilfælde uden sang, må der være et menneske per 2 m2, eller 1 meters afstand mellem deltagere.
 • Har man daglig tæt kontakt med hinanden, kan man sidde tættere sammen, dog skal afstanden til andre overholdes og det maksimale antal deltagende må ikke overstiges.
 • Se tallene for de enkelte kirker i nedenstående tabel.
 • Nogle bænke vil være spærret af.
 • Præstens og personalets anvisninger skal følges.
 • Ved indledende samtaler med præsten vedrørende dåb, vielse eller begravelseshandlinger vil man få at vide, hvor mange gæster der maksimalt er plads til for at overholde reglerne

For vores kirker betyder det følgende maks antal gæster:

Kirke

Maks antal med sang

2 meters afstand

Maks antal uden sang

1 meters afstand

Nørre Vedby

60

120

Kippinge

42

84

Vålse

45

90

Brarup

49

98

Stadager

37

74

Gyldenbjerg

32

65

Er du i tvivl, kontakt præsterne, administratoren eller kordegnen.

 

 

 

FORMIDDAGSHØJSKOLE

PROGRAM FOR EFTERÅRET

Den 10. september starter vi op med formiddagshøjskolen.

Som altid starter vi kl. 9.30 med morgensang i Vålse kirke.

Fra kl. 10.30 til ca 11.45 er der formiddagskaffe og foredrag i sognehusets konfirmandstue.

Det koster 20,- og pengene går til Menighedsplejen i Nordvestfalster Pastorat.

 

FØLGENDE KAN I GLÆDE JER TIL:

Torsdag den 8. oktober:

Gunnar Brønholt vil fortsætte med at fortælle om Elvis Presley og baggrunden for hans musik. Nye tilhørere kan sagtens være med, selvom man ikke har hørt 1. del af foredraget.

Torsdag den 19. november:

Fra Stubbekøbing til Strikkekøbing. Vivian Høxbro er international kendt strikkedesigner og strikkebog autor, som har gen-strikket gamle opskrifter og mønstre bla. Helene Strange-trøjen. Vivian Høxbro fortæller også om det nye initiativ med strikkemuseum.

 

 

HVOR LANGT ER MAN MED KIPPINGE KIRKES SPIR?

Som man kan se, er man ved at pille en del af stilladset ned. Nu bliver udsigten til den øverste del af spiret frigjordt

Den øvre del af tårnet 

 (murværk og tømmer) fra 1700 er blevet istandsat og spirets egetræsspåner fra 1940 bliver erstattet med nye. Der går 14.236 egetræsspåner til at dække spiret.

 

Der bliver afholdt både gudstjenester og kirkelige handlinger. Dog er kirken lukket for besøgende både grundet Corona og istandsættelsen.

Der er en afspærring på kirkegården, som ikke må betrædes. Ved blæsevejr, kan der være yderlige afspærring. I så fald vil det stå på indgangsporten til kirkegården. 

Det forventes, at arbejdet afsluttes en gang her i efteråret.


Kontakt os

 • Nordvestfalster Pastorat
 • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

 • Tlf:
 • Email: info@nvfp.dk
 

Sociale links