NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

AKTUELT FRA PRÆSTERNE

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 
 
Vi flytter gudstjenesten kl. 11 ud i det fri ved Vålse kirke. Der holdes ingen gudstjeneste i Kippinge kirke. Mere information senere.
 
 
Lempelser af restriktionerne fra 6. maj:
  • Vi må være 75 ude på kirkegården ved bisættelser og begravelser.
  • I f.eks. konfirmandstuen må vi være 25 personer.
 
 
Så mange må vi være i kirkerne 
 
  • Afstandskrav mellem kirkegængerne skal være minimum 1 meter, hvis der ikke synges, dog 2 meter, hvis der synges. (Familier og "bobler" undtaget)
  • Maksimal antal tilladte kirkegængere i kirkerne:

 

Nr. Vedby: 120

Brarup: 96

Vålse: 90

Kippinge: 84

Stadager: 74

Gyldenbjerg: 65

Hold dig orienteret her på siden.

KONFIRMANDER 2021

Præsten lægger hånden på konfirmandens hoved.

16. maj Brarup kirke kl. 11.00

Casper Chroner Hjaltelin

 

23. maj - Pinsedag - Gyldenbjerg kirke kl. 11.00

Freya Søegaard Nielsen

Louise Maria Christiansen

Dicte Dangaard Jensen

 

 

 

MEDITATION-STILHED-MUSIK

Kristuskrans - et armbånd med forskelligt farvede perler

 

Vi holder næste meditationsgudstjeneste 

tirsdag den 18. maj

kl. 17 

i Brarup kirke 

 

NY I MENIGHEDSRÅDET

Lisbet Keis

Jeg hedder Lisbet Keis og bor på Keisergårdens Gæstgiveri og ROOM i Vålse, med Vålses smukke kirke som nærmeste nabo.

Jeg er mor til 3 voksne drenge, hvoraf de to er døbt og alle 3 konfirmeret i Vålse kirke. Deres far ligger på Vålse kirkegård meget tæt på kroen.

På Keisergården har jeg som restauratør haft mit virke i knapt 34 år med alle former for fester arrangementer mm.

Jeg er taknemmelig for jeg er valgt ind i menighedsrådet, og føler jeg har tiden til det nu.

Mine år som kromor og  kontakt med mange mennesker, har bekræftet mig i, at nærvær er meget vigtigt i forhold til de fleste situationer, vi som mennesker står overfor, uanset hvem vi er.

Med denne følelse ønsker jeg at være en del af, at udvikle og vedligeholde samhørigheden i vores lokale område med den kristne tro og kirkelige arrangementer, som kan samle mennesker med glæde og tryghed.

Endvidere er det for mig vigtigt, at vi, som menighedsråd til stadighed, værner om bedst mulige arbejdsvilkår for kirkens ansatte; da jeg anser de ansatte, med deres daglige virke, som kirkens ansigter udadtil. For mig er de en væsentlig del af, at skabe tryghed og tilhørsfølelsen til kirken.