NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer.  5 sogne med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

 

AFTENGUDSTJENESTE SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET

Vi holder kirkeårets sidste søndagsgudstjeneste kl. 19 i Vålse kirke

SOGNESAMMENLÆGNING EN REALITET

Fra 1. januar er sammenlægningen af sognene i vores pastorat en realitet.

Vores 5 sogne, som året ud hedder Nørre Vedby, Vålse, Kippinge, Stadager og Brarup, vil fra nytår få et fælles navn: Nordvestfalster sogn. Dette blev bifaldet ved kongelig resolution af 5. november 2019.

Det er endnu et vigtigt skridt mod en fælles fremtid. Nu er vi eet sogn med eet menighedsråd og vi har 6 pragtfulde kirker.

 


Kontakt os

  • Nordvestfalster Pastorat
  • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

  • Tlf:
  • Email: info@nvfp.dk
 

Sociale links