NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

AKTUELT FRA PRÆSTERNE

Lempelser af restriktionerne fra 14. juni:
  • Krav om mundbind eller visir bortfalder
  • I andre lokaler end kirken der tilhører menighedsrådet må vi være op til 100 personer, dog med en meters afstand.
  • Udendørs forsamlingsforbud er afskaffet
 
 
Så mange må vi være i kirkerne 
 
  • Afstandskrav mellem kirkegængerne skal være minimum 1 meter, hvis der ikke synges, dog 2 meter, hvis der synges. (Familier og "bobler" undtaget)
  • Maksimal antal tilladte kirkegængere i kirkerne:

 

Nr. Vedby: 120

Brarup: 96

Vålse: 90

Kippinge: 84

Stadager: 74

Gyldenbjerg: 65

Hold dig orienteret her på siden.

NY ORGANIST OG NY ADMINISTRATOR

Menighedsrådet orienterer hermed om, at
 
Anna Lucia Brabrand er ansat som administrator
per 15. august 2021
 
og
 
Hans Maaløe er ansat som organist
per 1. oktober 2021
i Nordvestfalster pastorat.
 
Velkommen til Anna og Hans.

KONFIRMANDOPSTART 2021

Vi har haft indskrivning til næste års konfirmationer og det blev et fint fremmøde. Skulle du være én af dem, der måske har misset det - så er nedenstående en meddelelse til dig og dine forældre. Går du i 7. klasse efter sommerferien og bor du i Nordvestfalster pastorat og vil du konfirmeres, så vil du sikkert gerne vide hvor og hvornår forberedelsen begynder:

Konfirmandholdet for næste sæson begynder 17. august kl. 14.30 i konfirmandstuen i Vålse. Derefter hver tirsdag fra 14.30 - 16.00.

Nærmere info hos sognepræst Eva Heyn: tlf 54 43 10 28 eller mail ebhe@km.dk eller sognepræst Dorte Hedegaard 21 32 22 58 eller mail dhe@km.dk.

NÆSTE MENIGHEDSRÅDSMØDE

Næste menighedsrådsmøde er onsdag den 11. august kl. 19 i Vålse sognehus. Dagsorden og bilag kan rekvireres formand Niels Larsen.

 

 

 

HVAD HAR VI GANG I?

                                                                 

På Kippinge kirkegård skal murene mod nord og øst renoveres. Her går murerne i gang nu.

I Stadager kirke har menighedsrådet et ønske om, at erstatte det udslidte kalorifer varmeanlæg med varmerør under bænkene. I sidste fyringsperiode blev varmen leveret at to støjende varmekanoner.

Lige sådan i Nørre Vedby kirke, hvor der nu er store varmluftskakter. Her ønskes der også etableret varmerør under bænkene.

Når eksperterne har kigget på lokaliteterne, skal Nationalmuseet konsulteres og efterfølgende skal provstiet og stiftet godkende projektet.

Forhåbentlig kan vi finde en tilfredsstillende løsning, der vil gavne kirkegængerne i den kolde årstid.

Kirke- og kirkegårdsudvalget