NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

AKTUELT FRA PRÆSTERNE

Aktiviteter, som er arrangeret af menighedsråd, må holdes udendørs for op til 50 personer. Det gælder også for udendørs gudstjenester. 

Inde i kirken er de skærpede krav til f.eks areal stadig uændrede.

  • Afstandskrav mellem kirkegængerne skal være minimum 2 meter. (Familier og "bobler" undtaget)
  • Gudstjenesterne og kirkelige handlinger må ikke vare mere end 30 minutter. 
  • Der er ikke fællessang. 
  • Der er ikke altergang.
  • Maksimal antal tilladte kirkegængere i kirkerne:

Nr. Vedby: 32

Brarup: 26

Vålse: 24

Kippinge: 22

Stadager: 20

Gyldenbjerg: 18

Dette gælder foreløbig til 15. april. Hold dig orienteret her på siden.

MENIGHEDSRÅDSMØDE AFLYST

Ifølge aftale med formand Niels Larsen aflyses menighedsrådsmødet den 14. april 2021.

Næste menighedsrådsmøde er den 12. maj 2021. 

MEDITATION-STILHED-MUSIK

VELKOMMEN TIL KRISTUSKRANS MEDITATION

 

Vi holder meditationsgudstjeneste i 

Brarup kirke kl. 17

tirsdag den 20. april og 

tirsdag den 18. maj

HVAD SKER DER PÅ STADAGER KIRKEGÅRD?

"Nu er vi i gang med at renovere Stadager kirkegård." siger Frede Hansen fra kirke- og kirkegårdsudvalget i Nordvestfalster menighedsråd.

I Brarup har man lavet lapidarier til gamle gravsten forskellige steder på kirkegården og plantet en række træer, som ikke bliver så høje, er langsom voksende og får en søjleform. Man kan se disse træer bl.a. på Nr. Alslev kirkegård.

På Gyldenbjerg kirkegård er man ikke helt færdig med renoveringen. Ifølge Frede Hansen skal "første bølge" af renoveringen af alle 6 kirkegårde i pastoratet først gøres færdig, inden man går i gang med en opfølgning.

Nu er turen altså kommet til Stadager.

                                                                             Foto: Frede Hansen

På den sydlige del af kirkegården er graverne i gang med at rydde nogle gravsteder. Hække og beplantningen fjernes og gravstenene vil blive flyttet til lapidariet på den nordlige del af kirkegården.

                                                                            Foto: Frede Hansen

Nogle pæne buske vil blive stående. Om der sås græs, lægges perlesten eller noget tredje, vil man tage stilling til når vi når foråret. Der er afsat et beløb til hver kirkegård til indkøb af planter og graverne vil selv kunne bestemme, hvad de ønsker at plante. Rådgivning får de af forhenværende graver ved Vålse kirke, Henning Rasmussen, som er gartneruddannet.

 

NY I MENIGHEDSRÅDET

Jette Martinsen hedder jeg, og bor mellem Lundby og Brarup på en landejendom med min mand, som jeg blev gift med i Brarup Kirke for 24 år siden. Vi har tre voksne børn, der er døbt og konfirmeret i kirkerne i Nordvestfalster Sogn.

Til daglig er jeg lærer på Eskilstrup Skole i indskolingen og underviser i dansk og musik. Jeg har desuden arbejdet som organist og musikskolelærer. Fritiden går med vores børn, yoga, badminton, sommerhus, musik, hus og have.
I Menighedsrådet sidder jeg i Kirkegårds- og Aktivitetsudvalget. Derudover er jeg også med i Menighedsplejen. For mig er det et vigtigt tillidshverv at være med i Menighedsrådet.
Som menighedsrådsmedlem vil jeg arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Jeg arbejder for at vækste Folkekirken og samskabe både i kirkerummet og i fællesskaber i folkekirkeregi. Det kunne f.eks. være kirkekoncerter, workshops, walk and talk-ture, foredrag, børnearrangementer m.m.
Har du gode idéer til en aktivitet, er du velkommen til at sende mig en mail på jm1963@mail.dk.